Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Purpurrøde blomster, som en sjelden gang kan være hvite.

30–70 cm. Opprette stengler med smale blad øverst og oppflika, noe breiere blad nederst. Purpurrøde blomster i juli–september (sjelden også hvite).

Kan forveksles: med svartknoppurt og fagerknoppurt (hele respektive mer oppflika blader).

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Vokser tørt og gjerne i områder med litt nærings- og kalkrikt jordsmonn. I beitemarker, slåttemark og skogkanter. Etter opphør i drift øker den gjerne først, før den reduseres sterkt i mengde etter 25–35 år. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Ganske vanlig i lavlandet og dalstrøkene nord til Grong og Vikna.

Forvekslingsarter