Blomstene er vanligvis mørk purpurfarga.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Dvergbusk med opprette stengler og blågrønne blader. Det sitter tre blader i hver krans oppover stengelen. Mørk purpurfarga eller gråfiolette blomster.

Kan forveksles med: klokkelyng (men den har fire blader i hver krans).

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Vokser i lynghei og på berg. Går tilbake og forsvinner ved gjengroing av kystlyngheiene.

Utbredelse i Midt-Norge

Har en typisk vestlig utbredelse langs kysten. Finnes i de ytre fjordstrøkene, og har sin nordgrense i Haram (MR).

Forvekslingsarter