Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomsteraksene er hvite til rosa i fargen.

20–50 cm. Bladene er eggrunde, dunhåra og trykte ned mot bakken (rosett). Hvite til rosa blomsteraks.

Kan forveksles med: smalkjempe (avlange blad), groblad (ikke dunhåra).

Blomstrings­tid

Mai-juli.

Voksested

Vokser tørt og vanligvis på noe kalkholdig grunn, i slåtte- og beitemarker, veikanter og langs stier. Tåler godt tråkkpåvirkning. Går sterkt tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt i dal- og fjellstrøkene.

Tradisjonell bruk

Til å ”slå kjemper” med (se smalkjempe).

Forvekslingsarter