Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Plantene har klebrige stengler og rødfiolette blomster.

20–40 cm. Stengelen er mørk rødbrun og klebrig øverst. Smale, spisse blad. Rødfiolette blomster.

Kan forveksles med: hanekam, rød jonsokblom og skogstorkenebb, men disse har ikke klebrig stengel.

Blomstrings­tid

Mai-juli.

Voksested

Vokser tørt og vanligvis på kalkfattig grunn. På knauser, i tørrbakker, veikanter, slåtte- og beitemarker. Trives best ved sein slått, og hvis det ikke gjødsles. Trives også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Ikke så vanlig i Midt-Norge, men finnes spredt nord til Sunndal, Oppdal, Midtre Gauldal og Trondheim.

Tradisjonell bruk

Ingen konkrete opplysninger fra regionen, men det gis informasjon om at: ”En sterkt utbredt lek blant gutter har vært å lugge seg selv eller helst andre ved hjelp av de klebrige stenglene. En ruller stengelen oppover armen eller mot håndflaten, så at hårene setter seg fast i limet og det lugger”.

Forvekslingsarter