En sterkt oransje eller blå libelle med bred bakkropp. Enda ikke påvist i Norge.

Størrelse

Kroppslengde 40–45 mm, vingespenn 70–75 mm.

Kjennetegn

Hann av Libellula fulva. Arten er så langt ikke funnet i Norge men finnes i våre naboland. Den ligner L. depressa, men har smalere kropp og mindre svart ved vingeroten, særlig på framvingen.

Hunn av Libellula fulva. Særlig hunnen har karakteristiske mørke vingespisser.

Begge kjønn har kort og bred bakkropp. Unge hunner og hanner er overveiende oransje med en bred, svart midtstripe på bakkroppen. Modne hanner har mørk grå grunnfarge og lys blå pudring på bakkroppen. De tre siste bakkroppsleddene er overveiende mørke. Hos hunnen mørkner brystet med alderen, og også bakkroppen kan bli ensfarget mørkebrun. Vingene har tydelige mørke basalflekker og som regel mørke flekker i vingetuppene.

Forvekslingsarter

Skilles fra snarlike arter i slekten Orthetrum ved at vingene er svarte ved basis. Arten kan særlig forveksles med Libellula depressa, men denne er bredere, har bleke skulderstreker og har som regel gule flekker langs siden av bakkroppen. Hannen hos L. depressa er tydelig blåpudret også på de tre siste bakkroppsleddene. Hunner og umodne hanner kan forveksles med L. quadrimaculata og Epitheca bimaculata, men førstnevnte har svarte vingenoder, og sistnevnte har lang, smal bakkropp og mangler svarte tegninger ved basis av framvingen. Den mørke flekken i vingetuppene er et sikkert artskjennetegn, men er ikke alltid tilstede.

Totalutbredelse

Finnes i store deler av Europa untatt de sørligste og nordligste områdene. Utbredelsen strekker seg videre østover inn i Russland.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Levested og økologi

Trives i rene, nøytrale til basiske vann med mye kantvegetasjon, spesielt tjønnaks (Potamogeton). Kan også finnes i sakteflytende vannforekomster. Nymfen blir 21–25 mm. Utviklingen er sannsynligvis 2-årig.

Flyvetid

Begynnelsen av juni og ut juli.