En liten rødbrun høstlibelle med store guloransje basalflekker på bakvingene og oransjebrune vingemerker.

Størrelse

Kroppslengde 31–37 mm, vingespenn 49–60 mm.

Kjennetegn

Hann av Sympetrum flaveolum. Arten kjennes igjen på den store gule flekken i indre del av bakvingen.

Hunn av Sympetrum flaveolum. Hunnen har brunoransje fargetegninger mens hannen med alderen blir blodrød.

En liten art med stort, gult basalfelt på bakvingen. Unge individer er gulbrune med svarte tegninger. Sidene av brystet har brede, gule til brune felter. Bakkroppen har brunlige ryggtegninger og to avbrudte svarte bånd langs siden. Hannen blir rødoransje med alderen. Bakvingen har et ravgult basalfelt som strekker seg ut til vingetriangelet og ofte helt ut til vingenoden. Framvingen har mindre fremtredende gule basaltegninger. Hos hunnen kan de gule vingetegningene stundom være redusert. Vingemerket er oransjebrunt. Beina er svarte med gul lengdestripe.

Forvekslingsarter

Vanligvis lett å kjenne igjen på det store, ravgule basalfeltet på bakvingen. Kan skilles fra S. danae og S. sanguineum på at leggene har en lys lengdestripe (de to andre artene har helsvarte bein). Foruten vingefargen svært lik S. vulgatum og S. striolatum, men hannene hos disse blir dypere røde, og hunnene hos disse artene har tydelig utstikkende eggleggere på undersiden av det 8. bakkroppsleddet, mens hunnen hos S. flaveolum har knapt synlig egglegger. Vingemerket er lysere enn hos øvrige Sympetrum-arter.

Totalutbredelse

Ikke vanlig i Storbritannia, men ellers utbredt over hele Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet over store deler av Østlandet og langs Sørlandskysten til Vest-Agder. Spredte funn fra Oppland til Nord-Trøndelag.

Levested og økologi

Foretrekker varme, vegetasjonsrike dammer, vann og gamle meandersjøer. Flyr ofte på tørr dyrket mark og inntørkede grunne vannkilder. Kan også finnes ved brakkvann. Nymfen blir 15–17 mm. Utviklingen tar ett år.

Flyvetid

Slutten av juni til september, med tyngdepunkt i juli.