En mellomstor, blå eller gul libelle som kan finnes ved sakteflytende elver langs kysten sør i Norge.

Størrelse

Kroppslengde 40–44 mm, vingespenn 59–63 mm.

Kjennetegn

Utfarget hann av småblålibelle Orthetrum coerulescensHannen kan kjennes på den blå bakkroppen, de gulbrune vingemerkene og den klare vingebasisen.

En mellomstor øyenstikker med relativt bred bakkropp. Unge individer er gulbrune med en smal svart midtlinje på bakkroppen, av og til også tydelige svarte sidelinjer. Skuldrene er mørke med to bleke skulderstreker. Den modne hannen er mørk med kraftig blåpudret bakkropp. Hunnen kan bli nesten ensfarget brun med alderen. Vingene mangler helt svarte tegninger ved basis. Vingemerket er gulbrunt.

Forvekslingsarter

Arten kan først og fremst forveksles med storblålibelle O. cancellatum. Denne er dog noe større og bredere, mangler bleke skulderstreker og har svarte vingemerker. Hannen har helblå bakkropp, mens hannen hos storblålibelle vanligvis har gule sideflekker og er svart bakerst. Hunnen hos storblålibelle har bredere mørke sidestriper på bakkroppen. Arten kan skilles fra lignende arter i slektene Libellula og Epitheca ved at vingene mangler svarte tegninger ved basis, og fra Sympetrum ved at framvingen har minst ti tverribber langs framkanten mellom rota og vingenoden.

Totalutbredelse

Kun flekkvis i Skandinavia og på de britiske øyer. Vanlig i Sør-Europa og rundt Middelhavet, men mangler østover i Russland.

Utbredelse i Norge

Spredte funn langs kysten fra Østfold til lengst sør i Hordaland. Ett enkelt funn i Hedmark. Størst funnfrekvens i Agder-fylkene og sørøst i Østfold.

Levested og økologi

Finnes ved små og mellomstore sakterennende elver. Ofte i vegetasjonsfattige lavlandsvann, men også vann i tilknytning til myr. Nymfen blir 16–19 mm. Utviklingen er 2-årig.

Flyvetid

Midten av juni til august, med tyngdepunkt i juni.

Nyklekket hann av småblålibelle Orthetrum coerulescens. Både hunner og nyklekkede hanner er oransje med svarte tegninger. De gule vingemerkene er et godt kjennetegn på begge kjønn.