En vakker blåmetallisk vannymfe med blå vinger og flagrende, sommerfuglaktig flukt.

Størrelse

Kroppslengde 45–48 mm, vingespenn 65–72 mm.

Kjennetegn

Hann av blåpraktvannymfe Calopteryx virgo. Arten er en av våre flotteste vannymfer, og kjønnsmodne hanner lar seg lett identifisere på de nesten helblå vingene.

Hunn av blåpraktvannymfe Calopteryx virgoHunnen mangler hannens blå vingetegninger og ligner den nært beslektede arten båndpraktvannymfe. Den kan som regel skilles fra denne på mer bruntonede vinger.

Kropp metallskinnende blågrønn (hanner) eller grønn (hunner). Vingene er brede med tett ribbenett. Kjønnsmodne hanner har metallblå vinger. Hunnen har gjennomsiktige, svakt bruntonede vinger. I flukten minner arten om en sommerfugl.

Forvekslingsarter

Ligner båndpraktvannymfe Calopteryx splendens. Hannen kan kjennes på at vingens blåfarge dekker det meste av vingen. Hunnene er svært like, men blåpraktvannymfe har mer bruntonede vinger, og vingemerket er lengre fra vingetuppen. Skilles fra andre vannymfer på de brede, tettribbete vingene.

Totalutbredelse

Mesteparten av Europa og østover gjennom Russland til Japan.

Utbredelse i Norge

Mer eller mindre flekkvis fordelt over hele landet. Funnet på Øst- og Sørlandet fra sørøstre Hedmark sørover til Akershus, Østfold, Oslo, Buskerud, og videre langs kysten ned til Flekkefjord i Vest-Agder. Videre funnet på Vestland fra Karmøy (RY) i sør til Os (HOY) i nord. Et gammel funn fra Stryn. Funnet flere steder i Trøndelag (blant annet i Stjørdal). Arten er rapportert med ett funn fra Bø i Nordland (2013), og fra en håndfull lokaliteter i Pasvik i Finnmark.

Levested og økologi

Ved rene elver med grus- og steinbunn og med noe kantvegetasjon av trær og busker, gjerne skyggefullt. De voksne svermer ofte flere sammen i evjer og bukter. Nymfen blir 30–35 mm og har utpregede lange bein og hode som ikke er bredere enn kroppen. Den lever på ulike vannplanter, tåler forurensing dårlig og vil helst ikke ha vanntemperaturer over 18oC. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Slutten av juni til august, med tyngdepunktet i juli.

Blåpraktvannymfe Calopteryx virgo i kurtise. Hannen spiller med de blå vingetegningene når han gjør kur på hunnen.