Slåttesandbia er en mørk, mellomstor sandbie med karakteristisk sagtakking på undersiden av baklårene hos hunnen. Den flyr i juni og oppsøker gjerne gule kurvplanter. Arten er ikke påvist i Norge siden 1930-tallet, og har sannsynligvis forsvunnet fra landet vårt for lenge siden pga. endringer i kulturlandskapet.