Gravebier (Andrenidae) omfatter 41 norske arter der de aller fleste tilhører den store slekta sandbier (Andrena). Familien er også representert med to sommerbier (slekta Panurgus) og bringebærbia (Panurginus romani) i Norge.

Gravebier finnes i alle verdensdeler og det er nærmeree 3000 arter på verdensbasis, størsteparten av disse i slekta Andrena. Gravebier kan skilles fra andre bier ved at de har kort og spiss tunge, de har to loddrette sømmer under hvert antennefeste, samt at hunnene har en matt fordypning (fovea) innenfor øynene. Familien deles inn i fire underfamilier hvorav to er representert i Norge, henholdsvis Andreninae og Panurginae. Alle gravebiene hekker i bakken og omfatter blant annet mange av artene som flyr tidlig på våren for å hente pollen og nektar fra selje og vier.