En sjelden art som kun er påvist på et fåtall plasser i varme skogkanter på Østlandet. Den er aktiv på våren i mai og parasitterer murerbier (Osmia). Chrysura-artene er enkle å kjenne igjen på at de mangler tenner på siste ryggledd. Bakkroppens punktering hos Chrysura radians er grovere og mindre tettsittende enn hos Chrysura hirsuta.

For more information, please see the English species page