Overingeniør hos Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Se også institusjonens nettside.