Dette er en av de vanligste artene i Chrysis ignita-gruppen i sørlige deler av landet. Vertsarter i Norge er murervepsene Ancistrocerus parietinus og A. claripennis. Vanskelig å skille fra nærstående arter, men punkturen på T2 blir gradvis svakere bakover på leddet. T3 er typisk salformet hos hunnene.