En sjelden blodbie som kun er funnet ett par ganger i Norge (Kristiansand og Skien), Parasitterer på Lasioglossum villosulum.