En sjelden og stor skogsart av blodbier. Kun noen få funn fra Østlandet. Parasitterer sannsynligvis på Halictus rubicundus.