En meget vanlig art av de aller minste blodbiene. Parasitterer på små Lasioglossum-arter, og finnes nesten overalt der disse er vanlige.