Den største av våre blodbier, og lett gjenkjennelig bare på størrelsen og den helrøde bakkroppen. Nylig påvist i Norge, men har allerede ekspandert til store deler av utbredelsesområdet til verten, Colletes cunicularius på Østlandet.