Vingespenn

23-30 mm.

Totalutbredelse

Europa, men mangler over store områder, Lilleasia, Kaukasus og Libanon.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og rundt Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli samt en fåtallig 2. generasjon i medio juli - august.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.