Vingespenn

29-40 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er oransje med svarte flekker. Bakvingens underside er i gule og røde sjatteringer, med svarte ribber og med en rad sølvflekker langs ytterkanten. Innenfor disse er det en rad lyse ringer med svart kant. Disse ringene skiller arten fra alle våre øvrige perlemorvinger. På oversidetegningene alene er det knapt mulig å skille arten fra nærstående arter som rødflekket perlemorvinge og brunflekket perlemorvinge.

Totalutbredelse

Spredte forekomster i Vest-Europa. Fra Nord- og Øst-Europa strekker utbredelsesområdet seg til det østlige Sibir. I Nord-Amerika fra Labrador til Alaska og til Colorado i Rocky Mountains.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig i indre strøk fra Åmli i Aust-Agder til Porsanger og Sør-Varanger i Finnmark. Mangler i kyststrøk. På Vestlandet finnes den kun i Eidfjord i Hordaland og Sunndal i Møre og Romsdal.

Unge stadier

Larven lever sannsynligvis på tranebær og myrfiol. Den er brun med mange hvite prikker, og med blekgul rygglinje og fotlinje, samt oransje torner. Overvintringen skjer som larve. Puppen henger på en vissen stengel nær bakken.

Flyvetid

Medio juni - medio juli.

Økologi

På myrer fra lavlandet og opp i bjørkebeltet.