Vingespenn

18-25 mm.

Kjennetegn

En svært liten art. Vingenes overside er brunsvart. Hannen har oftest sølvblå bestøvning som er tettest nær vingerota. Undersiden er grå med lysringede, ofte svært små svarte pletter. På undersidetegningene ligner den engblåvinge, men denne er større, og hannen har dyp blå overside.

Totalutbredelse

Europa og østover til Korea og Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

Lokalt alminnelig til Troms og Finnmark. Arten er imidlertid sjelden på Vestlandet. Den går opp til over 1000 m. i Jotunheimen.

Unge stadier

Larven lever på rundbelg. Den er strågul med lyse sidestriper og blir 10 mm lang. Overvintringen skjer som larve.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

På tørre, gjerne kalkpåvirkede, enger og bakker der rundbelg vokser.