Vingespenn

63–82 mm.

Kjennetegn

Framvingen er brun med grå kant og et buet, langsgående grågult bånd. Bakvingen er mørkebrun med et grårosa bånd delt opp av svarte vingeribber, og med utbredt rosa tegning ved rota og langs bakkant.

Totalutbredelse

Afrika, Asia og Australia. Arten trekker til Europa og er funnet noen få ganger i Danmark og Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever i Europa først og fremst på vindrue (Vitis) og villvin (Parthenocissus). den er hovedsakelig nattaktiv.

Flyvetid

August - oktober.

Økologi

Den voksne sommerfuglen oppsøker blomster i skumringen og tidlig på natta.