Vingespenn

41-46 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Marokko, mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Fra Norge foreligger det bare et svært gammelt funn fra Oslo.

Unge stadier

Larven lever på platanlønn og hestekastanje, av og til på andre løvtrær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Ved skogbryn, i hager og parker.