Vingespenn

21-26 mm.

Kjennetegn

Ligner seljeviklerfly, men indre mellomlinje er mindre buktet. Mer monoton i fargetegningene enn seljeviklerfly og dobbeltlinjet viklerfly.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Libanon, Iran, Irak, Afghanistan og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet nord til Oslo, på Sørlandet, og på Vestlandet nord til Bergens-området.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

August - september og ultimo april - juni. Overvintrer som imago.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.