Vingespenn

27-32 mm.

Kjennetegn

Hannens frambein med hårpensler både på femur og tibia.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Utbredt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet nord til Hardanger. Vanlig bortsett fra i den nordligste delen av utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike lave planter og busker.

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

Åpen løv- og blandingsskog, også i hager.