Vingespenn

Hann 43-51 mm., hunn 50-58 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Iran, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på osp, men kan også leve på Salix-arter (selje, vier, pil) og poppel (Populus).

Flyvetid

Mai - juni. Enkelte år en 2. generasjon i medio juli - medio august.

Økologi

I åpen løvskog og skogbryn med osp.