Tannvepsebie er en meget sjelden art som kun er funnet på én lokalitet i Norge. Arten er meget nærstående til gullvepsebie Nomada fulvicornis, men flyr senere på sommeren. Tannvepsebie parasitterer på sentflygende sotsandbier Andrena nigrospina, mens gullvepsebie parasitterer på tresandbie Andrena tibialis.

Vertsart