Denne arten er ikke funnet i Norge i nyere tid og har høyst trolig forsvunnet fra vår fauna. Den hekker gjerne i gamle tømmervegger og er knyttet til ulike planter. I Norge finnes gamle funn fra Tøyen i Oslo og Valdres i Oppland.