Skogmaskebia er relativt vanlig og har en vid utbredelse også oppover i høyden og nordover, samt i skogen. Hekker i død ved eller tørre plantestengler og besøker flere ulike plantearter. Hannen har kraftig første antenneledd. Hunnen har to gule prikker i pannen som ikke berører øyeranden.