Kløversilkebie har en noe begrenset utbredelse rundt Oslofjorden. Den er knyttet til ulike erteplanter og flyr på forsommeren. Den er vanskelig å skille fra nærstående arter.