Dette er en av våre aller mest spesielle og sjeldne parasittiske bier. Den er knyttet til klokkesolbie, Dufourea dentiventris.

Kjennetegn

Arten kjennes igjen på de karakteristiske lyse hårflekkene på de siste bakkroppsleddene, ellers ligner den en liten vepsebie.

Utbredelse

Perlebien er kun funnet to ganger i Norge i relativt ny tid i Eidskog og Nedre Eiker kommuner.

Levevis

Perlebia oppsøker reirplassen til verten og larvene spiser vertens nistepakke av pollen og nektar og gjerne også vertens larver. Den finnes gjerne i varme skråninger, der verten finnes rikelig, og det vokser store bestander av blåklokker.