Dette er den vanligste av artene i denne underslekten av sandbier som besøker erteplanter. Den besøker gjerne hvitkløver og er utbredt i hele Sør-Norge. Vanskelig å skille fra nærstående arter.