Den vanligste og mest utbredte av de små sandbiene. Finnes både i skogkanter og på eng og besøker mange ulike blomster, særlig Veronica-arter. Vankelig å skille fra andre små sandbier.