Dvergsandbie er en uanselig og lite utbredt art som av og til kan opptre i store bestander, som den gjør på øyene i Oslofjorden og i Halden. Arten besøker gjerne skjermplanter som gjeldkarve og hjorterot. Den er vanskelig å skille fra andre små sandbier.