Småsandbie er en vanlig art på Østlandet som flyr i to generasjoner. Den kan besøke mange ulike plantearter og finnes ofte på hestehov om våren. Vanskelig å skille fra andre små sandbier.