Beskrivelse av hovedtypegruppa

Med fastmark menes mark som ikke faller inn under definisjonene av saltvannssystemer, fjæresonesystemer, ferskvannssystemer eller våtmarkssystemer.

Avgrensning mot andre natursystem-hovedtypegrupper

Følgende avgrensningskommentarer er relevante for denne hovedtypegruppa:

  • Avgrensningskommentar 2 –  fjæresonesystemer (S) og fastmarkssystemer (T)
  • Avgrensningskommentar 4 –  ferskvannssystemer (F) og fastmarkssystemer (T)
  • Avgrensningskommentar 5 –  våtmarkssystemer (V) og fastmarkssystemer (T)