Konstruert saltvannsbunn består av havbunn der mennesker har fjernet eller endret den opprinnelige bunnen, eller erstattet den med ny bunn som gir nye livsbetingelser.

Kort om hovedtypen

Konstruert saltvannsbunn (Bilde 1) omfatter saltvannsbunn der den opprinnelige bunnen er fjernet, vesentlig endret eller erstattet med ny bunn med nye livsmedier. Det finnes et stort mangfold av konstruert bunn med stor spennvidde i graden av forskjellighet fra systemer med naturlig bunn.

Drøfting av, og kommentarer til, sentrale begreper

Begrepet konstruert bunn er definert (og begrepet drøftet) i Artikkel 1: D3d.

Kort om grunntypeinndelingen

Konstruert saltvannsbunn vil inntil videre ikke bli delt i grunntyper.

Begrunnelse fori kke å dele hovedtypen videre opp

Artssammensetningen på konstruert saltvannsbunn er dårlig kjent. Sannsynligvis består den av artsfattige utforminger av samfunn på naturbunn med tilsvarende fasthet. Det er mulig å dele hovedtypen inn etter samme prinsipper som konstruert fastmark (hovedtypespesifikt inndelingsgrunnlag; se Artikkel 1: D3f)

Andre lokale basisøkokliner

På grunn av kunnskapsmangel inneholder beskrivelsessystemet for konstruert saltvannsbunn foreløpig ingen lokale basisøkokliner.

Regional variasjon

Omfanget av regional variasjon i artssammensetning innenfor konstruert saltvannsbunn er ikke kjent.

Tilstandsøkokliner

Beskrivelsessystemet for tilstand i konstruert saltvannsbunn inneholder bare generelle tilstandsøkokliner (se Fig. 1).

Objektinnhold

Beskrivelsessystemet for objektinnhold i konstruert saltvannsbunn inneholder ingen variabler.

Landformvariasjon

Landformvariasjon er ikke direkte relevant, verken for avgrensning av konstruert saltvannsbunn eller for å beskrive variasjon innenfor hovedtypen.

Dominans

Ingen dominanstyper blir beskrevet for denne hovedtypen.

Bilde 1

Konstruert saltvannsbunn og konstruert fjæresonebunn, eksemplifisert ved et havne- og verftsområde (Kaldnes, Tønsberg, Vestfold).