Alle data om typen

Saltvannssystemer

25 – 50 % relativ dekning hvor det ikke forekommer en dominant

Se full beskrivelse

Kunnskapsgrunnlag

Definisjon av typen

Kartleggingsenheter