Plassering i
NiN-systemet
Definisjon av typen
  • Prosedyrekategori
  • Definisjonsgrunnlag
  • Differensierende miljøvariabel (dLKM)
  • Hoved-miljøvariabel (hLKM)
  • Tilleggs-miljøvariabel (tLKM)
Inndeling
Grunntyper
Kartleggingsenheter 1:5000
Bilder