Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Sølvbunke Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
v
Fjelltistel Saussurea alpina (L.) DC.
v
Sumphaukeskjegg Crepis paludosa (L.) Moench
v
Kildemjølke Epilobium alsinifolium Vill.
t*, s+[KI∙e|d]
Harerug Bistorta vivipara (L.) Delarbre
v
Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum L.
v
Kildemarikåpe Alchemilla glomerulans Buser
v
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
v
Tettegras Pinguicula vulgaris L.
v
Grønnvier Salix phylicifolia L.
v
Åkersnelle Equisetum arvense L.
v
Myrsnelle Equisetum palustre L.
v
Vendelrot Valeriana sambucifolia Mikan f.
v
Fjellpestrot Petasites frigidus (L.) Fr.
v
Bekkeblom Caltha palustris L.
m
Kalkfagermose Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.
v
Skruesvanemose Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr.
v
Myrgittermose Cinclidium stygium Sw.
v
Kjempemose Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop.
v
Bekketvebladmose Scapania undulata (L.) Dumort.
v
Kaldnikke Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
v, s+[KI∙e|d]
Slirestarr Carex vaginata Tausch
v
Fettmose Aneura pinguis (L.) Dumort.
v
Saglommemose Fissidens adianthoides Hedw.
v
Kalkkildemose Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
t*
Rødmakkmose Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers
m
Kalkmose Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
v
Myrstjernemose Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
v
Slåttestarr Carex nigra subsp. nigra
v
Kildemoseslekta Philonotis Dusén
m, s-[KI∙d|c]
Tuffmoseslekta Palustriella Ochyra
m, t*, s-[KI∙d|c]
Vårmoseslekta Pellia Raddi
v