Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Blåtopp Molinia caerulea (L.) Moench
v
Sløke Angelica sylvestris L.
v, s+[MF·d|e]
Sumphaukeskjegg Crepis paludosa (L.) Moench
v, s+[MF·d|e]
Harerug Bistorta vivipara (L.) Delarbre
v, s+[MF·d|e]
Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum L.
v, s+[KA·g|f]
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
v, s+[MF·d|e]
Tepperot Potentilla erecta (L.) Raeusch.
v
Tettegras Pinguicula vulgaris L.
v
Svarttopp Bartsia alpina L.
v, s+[KA·g|f]
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
v, s+[MF·d|e]
Myrmjølke Epilobium palustre L.
s+[MF·d|e]
Trådstarr Carex lasiocarpa Ehrh.
v
Fjellsnelle Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr
v
Flaskestarr Carex rostrata Stokes
v
Småøyentrøst Euphrasia wettsteinii G.L.Gusarova
v
Kalkfagermose Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.
s*[KA·g|f], s+[MF·d|e]
Myrgittermose Cinclidium stygium Sw.
s*[KA·g|f]
Kroktorvmose Sphagnum subsecundum Nees
v
Rosetorvmose Sphagnum warnstorfii Russow
v, s+[KA·g|f]
Bjørnebrodd Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.
v, s+[KA·g|f]
Engstarr Carex hostiana DC.
t*
Gulstarr Carex flava L.
v, s+KA·g|f
Kornstarr Carex panicea L.
v
Særbustarr Carex dioica L.
v
Hvitbladtistel Cirsium heterophyllum (L.) Hill
v, s+[MF·d|e]
Gullmyrklegg Pedicularis oederi Vahl ex Hornem.
v, s*[KA·h|g]
Pjusksigd Dicranum bonjeanii De Not.
v
Myrstjernemose Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
m*, v*, s+[KA·g|f]
Slåttestarr Carex nigra subsp. nigra
v
Gullmose Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
v, s*KA·g|f]
Duskull Eriophorum angustifolium Honck.
v
Breiull Eriophorum latifolium Hoppe
v, s*[KA·g|f]|