Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Syre Rumex acetosa L.
v
Fjelltistel Saussurea alpina (L.) DC.
v
Hengeaks Melica nutans L.
s-[KA·f|e]
Myskegras Milium effusum L.
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Fjellkvann Angelica archangelica subsp. archangelica
s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Sløke Angelica sylvestris L.
v, s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Rød jonsokblom Silene dioica (L.) Clairv.
v, s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Skogstjerneblom Stellaria nemorum L.
s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Perlevintergrønn Pyrola minor L.
v
Fjellflokk Polemonium caeruleum L.
Setermjølke Epilobium hornemannii Rchb.
v
Fjellforglemmegei Myosotis decumbens Host
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Harerug Bistorta vivipara (L.) Delarbre
v, s-[KA·f|e]
Bakkesoleie Ranunculus acris L.
v, s-[KA·f|e]
Hvitsoleie Ranunculus platanifolius L.
s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Ballblom Trollius europaeus L.
s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Kildemarikåpe Alchemilla glomerulans Buser
v
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Enghumleblom Geum rivale L.
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Rosenrot Rhodiola rosea L.
v, s-[KA·f|e]
Svarttopp Bartsia alpina L.
v
Sauetelg Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
v
Bleikvier Salix hastata L.
s-[KA·f|e]
Hengeving Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
s-[KI·b|a]
Fjellburkne Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
v
Ullvier Salix lanata L.
v, s-[KA·f|e]
Åkersnelle Equisetum arvense L.
s-[KA·f|e]
Fjellfiol Viola biflora L.
v*, s+[KA·f|e]
Fjellstjerneblom Stellaria borealis Bigelow
v, s-[KI·b|a]
Svartstarr Carex atrata L.
v*, s*[KA·f|e]
Vendelrot Valeriana sambucifolia Mikan f.
v, s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Skogstorkenebb Geranium sylvaticum L.
v*, s-[KI·b|a]
Kranskonvall Polygonatum verticillatum (L.) All.
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Slirestarr Carex vaginata Tausch
v
Skogrørkvein Calamagrostis phragmitoides Hartm.
v
Turt Cicerbita alpina (L.) Wallr.
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Setergråurt Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz
v
Gullris Solidago virgaurea L.
v
Hvitbladtistel Cirsium heterophyllum (L.) Hill
v, s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
v
Skogstjerne Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb.
v
Seterrapp Poa alpigena (Fr.) Lindm.
s-[KA·f|e]
Tyrihjelm Aconitum septentrionale Koelle
v*, s*[KA·f|e],s-[KI·b|a]