Plassering i
NiN-systemet
Definisjon av typen
Inndeling
Grunntyper
Kartleggingsenheter 1:5000
Bilder