Slekt
Calopteryx
Art
Armert blåvannymfe Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)
Slekt
Coenagrion
Familie
Coenagrionidae
Slekt
Cordulegaster
Art
Kongeøyenstikker Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Art Cordulegaster boltoni
Kongeøyenstikker Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Familie
Cordulegastridae
Art
Smaragdøyenstikker Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Slekt
Cordulia
10