Artsdatabanken er ansvarlig for å administrere Artsprosjektet på vegne av Klima- og miljødepartementet. Til støtte for arbeidet er det etablert en prosjektgruppe som har ansvar for den operative gjennomføringen av Artsprosjektet.

Prosjektgruppen har følgende sammensetning:

Tiril Myhre Pedersen (leder), Artsdatabanken Vara: Åslaug Viken, Artsdatabanken
Eli Ragna Tærum, Forskningsrådet  
Tomas Holmern, Miljødirektoratet  
Erica Mejlon, SLU Artdatabanken