Under følger en oversikt over Artsdatabankens ansatte, med kontaktinformasjon. Generelle spørsmål til Artsdatabanken kan sendes til postmottak@artsdatabanken.no

Nils Valland

Stilling: Konstituert direktør
E-post: nils.valland@artsdatabanken.no
Mobil: 924 12 037                                      

Åslaug Mostad

Stilling: Kommunikasjonsleder
E-post: aslaug.mostad@artsdatabanken.no
Mobil: 419 19 902

Torstein Altin

Stilling: Overingeniør – IT
E-post: torstein.altin@artsdatabanken.no
Mobil: 913 77 447 

Øyvind Bonesrønning

Stilling: Seniorrådgiver – Natur i Norge (NiN), økologisk grunnkart
E-post: oyvind.bonesronning@artsdatabanken.no
Mobil: 971 89 665                                      

Niels Cadée

Stilling: Seniorrådgiver
E-post: niels.cadee@artsdatabanken.no
Mobil: 980 83 426

Lisbeth Gederaas

Stilling: Seniorrådgiver – fremmede arter
E-post: lisbeth.gederaas@artsdatabanken.no
Mobil: 907 57 576                                      

Richard Gjerde

Stilling: Overingeniør – IT
E-post: richard.gjerde@artsdatabanken.no
Mobil: 930 18 164

Snorre Henriksen

Stilling: Seniorrådgiver – rødlister for arter og naturtyper
E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no
Mobil: 909 90 097                                      

Olga Hilmo

Stilling: Seniorrådgiver – fremmede arter
E-post: olga.hilmo@artsdatabanken.no
Mobil: 992 94 563                                      

Stein Arild Hoem

Stilling: Fungerende IT-leder
E-post: stein.hoem@artsdatabanken.no
Mobil: 934 66 992

Even Hauge Juberg

Stilling: Overingeniør – IT
E-post: even.juberg@ntnu.no
Mobil: 905 15 141

 

Wouter Koch

Stilling: Rådgiver – Arter på nett, åpne data
E-post: wouter.koch@artsdatabanken.no
Mobil: 471 61 982

Arild Lindgaard

Stilling: Seniorrådgiver– Natur i Norge (NiN), økologisk grunnkart
E-post: arild.lindgaard@artsdatabanken.no
Mobil: 916 98 995                                      

Ingrid Ertshus Mathisen

Stilling: Rådgiver – rødliste for naturtyper
E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no 
Telefon: 909 18 277                                   

Toril Loennechen Moen

Stilling: Seniorrådgiver – Artsobservasjoner, artsnavn  
E-post: toril.moen@artsdatabanken.no
Mobil: 411 20 689 

Dana Music

Stilling: Overingeniør – IT
E-post: dana.music@artsdatabanken.no
Mobil: 480 28 363

Bjørn Reppen

Stilling: Overingeniør – IT
E-post: bjorn.reppen@artsdatabanken.no
Mobil: 902 65 105

Tove Rimestad

Stilling: Nettmedarbeider
E-post: tove.rimestad@artsdatabanken.no
Mobil: 986 44 344                                     

Ingrid Salvesen

Stilling: Seniorrådgiver – Artsprosjektet
E-post: ingrid.salvesen@artsdatabanken.no
Mobil: 482 90 432                                      

Helge Sandmark

Stilling: Overingeniør – IT
E-post: helge.sandmark@artsdatabanken.no
Mobil: 906 94 852                                      

Anne Britt Storeng

Stilling: <br>E-post:<br> Mobil:

Else Johanne Svorkås

Stilling: Seniorkonsulent – økonomi, administrasjon, HR
E-post: else.svorkas@ntnu.no
Mobil: 469 68 835

Åshild S. Viken

Stilling: Grafisk designer
E-post: ashild.viken@artsdatabanken.no
Telefon: 915 48 685

Åslaug Viken

Stilling: Seniorrådgiver – Arter på nett
E-post: aslaug.viken@artsdatabanken.no
Mobil: 918 97 735                                      

Skjalg Woldstad

Stilling: Seniorrådgiver – nettredaktør
E-post: skjalg.woldstad@artsdatabanken.no
Mobil: 415 29 173