• | Vladimir Kononenko
Adippeperlemorvinge Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
| Leif Aarvik | Hallvard Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk entomologisk forening
Underordnede taksoner
SubType
Tags