• | Tycho Anker-Nilssen

Havhesten, med sitt karakteristiske nebb og stive vinger, er en typisk representant for mange sjøfuglkolonier. Arten har imidlertid gått kraftig tilbake langs Norskekysten, men opptrer i store bestander på Svalbard.

Havhest Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
| Arne Follestad | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Bokmål
havhest
Nynorsk
havhest
Type SubType Kategori
Global rødliste 2017 LC

Trait

Pelagisk, overflatebeitende
8-10 år
44 år
Fisk, krepsdyr, bløtdyr m.m
1
50 (55) døgn, begge foreldrene ruger
46 (41-57) dager
Underordnede navn
SubType
Tags