Våren 2018 vil Artsdatabanken offentliggjøre den tredje oversikten over fremmede arter i Norge

Fagekspertene er nå i gang med å vurdere hvilke negative økologiske påvirkninger fremmede arter kan ha på norsk natur. Høsten 2017 blir det åpnet for offentlig innsyn i de foreløpige vurderingene.

De nye risikovurderingene vil gruppere de fremmede artene i risikokategoriene: Ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko. Det er bare artene i de to sistnevnte kategoriene som blir svartelistet.