Alkefuglene er blant våre mest typiske sjøfugler. De tilbringer hele livet i marine områder, legger kun ett egg (med unntak av teist), blir sent kjønnsmodne og voksenfuglene lever lenge. De er karakterfugler i våre fuglefjell.

Alke Alca torda Linnaeus, 1758

Alke er, sammen med teist, den av våre alkefugler som lever mest kryptisk i hekketiden. Alkene hekker skjult i fuglefjellet, og skilles fra lomvi og polarlomvi blant annet på sitt høye flattrykte svarte nebb med hvite tverrstriper.

Alkekonge Alle alle (Linnaeus, 1758)

Alkekongen er vår minste alkefugl og på størrelse med en solid knyttneve. Den finnes i store mengder i arktiske områder, men observeres relativt ofte langs norskekysten om vinteren. Den livnærer seg stort sett på planktoniske krepsdyr.

Teist Cepphus grylle (Linnaeus, 1758)

Teisten er en mellomstor alkefugl. Den er karakteristisk med sin helsvarte kropp med et hvitt vingespeil, og sitt knallrøde gap. Arten hekker skjult i steinur og bergsprekker.

Lunde Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)

Lunde, også kalt sjøpapegøye, er den vanligste sjøfuglarten vi har i Norge. Den er en typisk fugl for våre fuglefjell og finnes i kolonier fra Rogaland og nordover. De største koloniene finnes nord for polarsirkelen.

Lomvi Uria aalge (Pontoppidan, 1763)

Lomvien er en karakteristisk alkefugl. Den er en kolonihekker som gjerne plasserer det ene egget på åpne hyller eller i steinur. Ungen mates i kolonien til den er omtrent 20 dager. Etter dette hopper den på sjøen og blir med en av foreldrene ut på havet.

Polarlomvi Uria lomvia (Linnaeus, 1758)

Polarlomvien er en arktisk art som på fastlandsnorge kun hekker i meget små antall i noen få kolonier i Finnmark. Den er imidlertid en vanlig hekkefugl på Bjørnøya og Spitsbergen.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Alkefamilien Alcidae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
alkefamilien
Nynorsk
alkefamilien
Klassifisering
Snarveier