Ternene er karakterfugler i kystlandskapet sommers tid. De har en lett og flagrende flukt over vannflaten når de søker næring. De stuper ned til vannflaten og plukker små fisk.

Makrellterne Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Ternene, med sin grasiøse flukt, er karakterarter i kystlandskapet sommers tid. Makrellterna har en noe sørligere utbredelse enn rødnebbterna. De plukker småfisk ved stupdykking.

Rødnebbterne Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763

Rødnebbterna er en karakterarter i kystlandskapet sommers tid, spesielt i nord-Norge. Arten har en nordligere utbredelse enn makrellterna. Den plukker småfisk ved stupdykking.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Ternefamilien Sternidae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
ternefamilien
Nynorsk
ternefamilien
Klassifisering
Snarveier